Sauvons les gorilles

Sauvons les gorilles Gorille Cycles

Gorilla Association

Gorille Cycles geeft om duurzame ontwikkeling, waaronder het behoud van deze prachtige soorten.
Daarom werken we samen met GORILLA, een internationale vereniging zonder winstoogmerk (zoals gedefinieerd door de Wet van 1901). Deze organisatie werd opgericht in januari 1986 en werkt zo direct mogelijk om gorilla’s en andere mensapen te beschermen.
Gorilla’s bevinden zich in een moeilijke situatie: de meest majestueuze en machtige neven en nichten zijn bijna uitgeroeid. Ontbossing en stroperij hebben hun aantal drastisch verminderd en hun populaties zijn sterk gelokaliseerd, waardoor ze op een snel pad richting uitsterven worden gebracht.

Wat doet GORILLA

  • Fonds of co-fonds voor actieve instandhoudingsprojecten ten behoeve van de mensapen, in nauwe samenwerking met de autoriteiten in de betrokken landen.
  • Bevordering van stropers tegen stropers (aankoop van uitrusting, betaling van bonussen, enz.).
  • Bescherm de natuurlijke habitat.
  • Informatie verschaffen, bewustzijn verhogen.
  • Ondersteun andere programma’s voor het behoud van de aap.

GORILLA werkt voornamelijk in RWANDA om berggorilla’s te redden, maar het werkt ook in de CONGO, waar het het heiligdom van Conkouati sponsort. Het ondersteunt ook actief HELP CONGO en Aliette Jamart, wiens inspanningen zich richten op het herintroduceren van voorheen gevangen chimpansees in een wildernisreservaat (www.help-primates.org).
GORILLA probeert zelfstandig te werken, zonder tussenpersonen. Waar nodig werkt het samen met en krijgt het steun van andere organisaties (Brigitte BARDOT Foundation, de SPA, enz.). …). De managers zijn vrijwilligers.
GORILLA heeft geen betaald personeel in dienst. De middelen zijn uitsluitend afkomstig van lidmaatschapsgelden en donaties. Het ontvangt geen subsidies.
Het kopen van een Gorille e-bike is een verantwoorde keuze ten gunste van eco-mobiliteit. Wanneer u de Gorilla-sticker koopt, voegt u een milieubeschermingsdimensie toe aan uw aankoop en ondersteunt u een vereniging die cruciaal is voor het beschermen van gorilla’s en andere grote primaten.
Meer informatie op www.gorilla.fr