Legal Notice

Verklaring van deze website aan de CNIL

In overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens die door deze website worden uitgevoerd, gerapporteerd aan de Nationale Commissie voor informatietechnologie en openbare vrijheden (CNIL) onder de hangende aantal.

Nominatieve gegevens

Onder Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 over informatietechnologie, bestanden en privacy, u hebt het recht om te betwisten (artikel 26 van de wet), toegang (artikelen 34 tot 38 van de wet) en correct (artikel 36 van de handeling) uw persoonlijke gegevens. U kunt contact met ons opnemen zodat wij uw persoonlijke gegevens kunnen corrigeren, aanvullen, bijwerken of verwijderen die onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of opslaan verboden is. Uw persoonlijke gegevens zijn gereserveerd voor het exclusieve gebruik van SAS GORILLE Cycles. We dragen deze gegevens niet over aan derden (commerciële partners, enz.).

Intellectueel eigendom

De website, de algemene structuur, evenals de tekst geanimeerde of statische afbeeldingen, know-how, tekeningen, grafische elementen en alle andere items die de site omvatten, zijn eigendom van SAS GORILLE Cycles. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze site, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de internetsite is verboden en komt neer op inbreuk die strafbaar is op grond van artikel L. 335-2 en verder. in de code voor intellectuele eigendom. De merken van de internetsite en zijn partners, evenals de logo’s die op de site verschijnen, zijn gedeponeerde handelsmerken (semi-figuratief of anderszins). Daarom is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s, gemaakt met behulp van de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de internetsite of zijn rechtverkrijgende, verboden op grond van artikel L. 713-2 van de Intellectuele Eigendomscode.

Redactioneel eigendom en verantwoordelijkheid

Deze site is eigendom van SAS GORILLE Cycles – SIRET nr. 818879652 000 19 – APE-nr. 4791A.
De directeur van publicatie van deze site is SAS GORILLE Cycles.

Site gemaakt door

Krabb
5 rue Legouvé – 75010 PARIS
bonjour [at] krabb.fr

Crédit photos

SAS GORILLE Cycles

Hébergement

Le prestataire assurant l’hébergement du site est la société Planet Hoster – 4416 Louis-B.-Mayer Laval, Québec Canada H7P 0G1